Meldplicht datalekken

      Reacties uitgeschakeld voor Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 is nieuwe wetgeving van kracht gegaan, die bedrijven verplicht om zorgvuldig om te gaan met gegevensdragers met vertrouwelijke informatie.  Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.

Gevolgen van de Meldplicht Datalekken

  • Verplicht melden als u een datalek heeft dat kan leiden tot nadelige gevolgen voor de (bescherming van) persoonsgegevens
  • U bent verplicht om persoonsgegevens te beveiligen middels passende organisatorische en technische beveiliging
  • Ook onrechtmatige verwerking van gegevens kan worden gezien als datalek
  • Hoge boetes bij datalekken en/of overtreding van de meldplicht

Datalekken voorkomen

Is de apparatuur binnen uw bedrijf aan vervanging toe? Zijn de datadragers afgeschreven?
Zorg dan dat de informatie die erop staat, op de juiste manier wordt vernietigd.
Re Use IT kan hiervoor zorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.